WELKOM

Leids Universitair Medisch Centrum

Proefpersonen gezocht

Onderzoek naar denkstijlen, emoties en gedrag bij vier verwante stoornissen

 

Steeds terugkerende gedachten die nare gevoelens oproepen?

Heeft u last van storende gedachten die steeds terugkomen en die angst of andere nare gevoelens oproepen? En probeert u die gevoelens te verminderen of kwijt te raken door bepaalde dingen te doen? Dan bent u mogelijk geschikt om mee te doen als proefpersoon aan ons onderzoek.

 

Veel mensen met eetstoornissen, autisme spectrum stoornis, body dysmorphic disorder (stoornis in de lichaamsbeleving) en obsessief-compulsieve stoornis hebben last van steeds terugkerende gedachten die angst of andere nare gevoelens oproepen. Met bepaald gedrag proberen zij deze gevoelens te beteugelen. Ook dit gedrag ervaren zij als storend.

 

De vier genoemde stoornissen komen vaak samen voor en vertonen veel overeenkomsten. Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in denkstijlen, emoties en gedragingen bij mensen met deze stoornissen. Zo gaan we beter begrijpen wat de mechanismen zijn die aan deze vier stoornissen ten grondslag liggen. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

 

Wij zijn op zoek mannen en vrouwen die worstelen met zulke storende gedachten en gedragingen en die willen deelnemen aan dit onderzoek. Meedoen kan vanaf 16 jaar. Het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten (mogelijk via internet) Dit kost u eenmalig in totaal ongeveer 1 uur.

 

Aanmelden of meer informatie?
Wilt u meer informatie? Download hier een document met uitgebreide informatie ten behoeve van deelnemers:
http://bdd-info.nl/Informatie-deelnemers.docx

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Klik dan op de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/Onderzoek_Obsessief_compulsieve_kenmerken

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Alexandra Dingemans, senior onderzoeker Centrum Eetstoornissen Ursula in Leiden, via a.dingemans@centrumeetstoornissen.nl (onder vermelding van onderwerp: 'OC spectrum onderzoek').

 

INTRODUCTIE BDD SITE (VOOR NIEUWE BEZOEKERS)

Welkom op deze site over Body Dysmorphic Disorder. Het doel van de site is om zo veel mogelijk informatie over deze vrijwel onbekende stoornis in de lichaamsbeleving te verstrekken. Ondanks deze relatieve onbekendheid komt de stoornis toch bij gemiddeld één tot twee procent van de bevolking voor. Dat onbekend vaak leidt tot onbemind is zeker ook hier van toepassing. Daarom hoopt deze site ook een steun te zijn voor iedereen die vanwege Body Dysmorphic Disorder in een isolement is geraakt of dreigt te geraken. Alleen al het besef dat u niet alleen bent kan een grote steun zijn. De site is dan ook deels voortgekomen uit die behoefte aan meer contacten. Wie een bijdrage aan de site wil leveren wordt verzocht contact op te nemen met de beheerder. Het kan vaak veel betekenen. Het emailadres voor bijdragen aan en opmerkingen of vragen over de site (of voor vragen over BDD) is: redactie@bdd-info.nl.


Indien u zich herkent in de beschrijvingen, of wellicht vermoedt dat iemand uit uw omgeving daar aan voldoet, is het ten zeerste aan te bevelen om professionele hulp te gaan zoeken. Deze site heeft niet de pretentie om deskundige hulp overbodig te maken. In tegendeel zelfs. Hoe eerder u hulp zoekt voor Body Dysmorphic Disorder, hoe groter de kans om de cirkels van angst, dwang en depressie die met deze stoornis gepaard gaan, te doorbreken. Alleen het toepassen van zelfhulp is niet voldoende om deze stoornis te reguleren. Mensen met Body Dysmorphic Disorder leiden vaak een eenzaam bestaan. Er is (bijna) niemand die het bestaan van de stoornis kent. Deze onbekendheid én de enorme schaamte voor de stoornis houden zo helaas de verborgen wereld van mensen met Body Dysmorphic Disorder in stand.


Deze website hoopt die situatie een klein beetje te doorbreken. Het helpt enorm als anderen de stoornis begrijpen en vooral ook accepteren. Zonder die aanvaarding is de weg naar genezing onmogelijk.Recente toevoegingen aan deze site vindt u via de link actueel rechts bovenin dit kader. Om deze site optimaal te kunnen bekijken, geven Microsoft Internet Explorer en een schermresolutie van 1024 bij 768 pixels het beste resultaat. Lagere resoluties en sommige andere browsers kunnen moeite hebben om de pagina's goed in beeld te brengen.