ANGST EN DWANGSTOORNISSEN GGZ VENRAY


Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen in Venray


AMC de MerenHet Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen biedt een intensieve behandelmogelijkheid voor patiënten met ernstige, therapieresistente angststoornissen. Het betreft mensen die doorgaans al jaren behandeling achter de rug hebben, zonder het gewenste resultaat. De kliniek oefent een gespecialiseerde derdelijns functie uit voor deze categorie patiënten in de provincies Limburg en Noord-Brabant.

De behandeling richt zich op het verminderen en onder controle krijgen van de aanmeldingsklachten. Patiënten werken daar individueel aan, samen met hun therapeuten, maar vooral ook in de groep. Met name in de klinische fase leren mensen van en oefenen met elkaar: het klinisch milieu wordt in al zijn facetten aangewend om de gewenste veranderingen op gang te brengen. De kennis en ervaring van andere groepsleden komen nieuwkomers goed van pas. Bij het veranderingsproces wordt stapsgewijs gewerkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. Er is ook veel aandacht voor het veranderen van opvattingen, overtuigingen en gewoonten, die vermindering van de klachten in de weg staan. Ook het thuisfront wordt bij de behandeling betrokken.
In het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen kunnen maximaal achttien mensen tegelijkertijd behandeld worden, zowel mannen als vrouwen, in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Behandeling vindt plaats op vrijwillige basis. De standaardduur van het behandelprogramma is twaalf weken: deze periode kan maximaal drie keer met telkens hooguit vier weken verlengd worden tot ten hoogste 24 weken.

Het centrum biedt 24-uurs behandeling gedurende vijf dagen per week. In het weekend gaan de patiënten naar huis met als doel om het geleerde toe te passen in de thuissituatie. Aansluitend aan de klinische fase vindt meestal deeltijdbehandeling plaats en vervolgens, indien gewenst, poliklinische behandeling. In het begin of in de loop van deze ambulante fase kunnen patiënten ook terugverwezen worden naar hun eigen regio.

Het centrum is niet geschikt voor mensen met psychotische klachten, borderline persoonlijkheidsstoornissen, agressie- of verslavingsproblematiek of voor mensen in een crisissituatie. Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens de behandelingsperiode niet toegestaan.


Bron en meer informatie op deze website: GGZ - Venray - Angst en dwang