BENAMING


De Nederlandse naam voor Body Dysmorphic Disorder is 'Stoornis in de lichaamsbeleving'. Andere namen die soms gebruikt worden zijn: dysmorfofobie en ingebeelde lelijkheid, en in wat mindere mate spiegelvrees of spiegelfobie. Op deze site wordt voor het gemak overwegend gebruik gemaakt van de afkorting voor Body Dysmorphic Disorder, namelijk BDD. Body Dismorphic Disorder valt onder de zogeheten groep somatoforme stoornissen. Somatoforme stoornissen worden gekenmerkt door de volgende aspecten: de aanwezigheid van lichamelijke klachten, die de suggestie wekken van de aanwezigheid van een lichamelijke aandoening, maar die desondanks niet volledig verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening of door het directe effect van het gebruik van middelen en ook niet door een psychische stoornis zoals bijv. een paniek- of angststoornis. Er is sprake van een herhaalde presentatie van lichamelijke klachten, met aanhoudende verzoeken om medisch onderzoek, ondanks herhaalde negatieve bevindingen over aanwezigheid van de klachten en de geruststelling van doktoren dat de klachten geen lichamelijke oorzaak hebben.


Centraal staat de manier waarop klachten worden beleefd, de opvattingen over de klachten, het ziektegedrag en de factoren die de klachten of de beperkingen onderhouden. Klachten en de gevolgen van de klachten vormen een vicieuze cirkel. Het doorbreken daarvan kan de beperkingen en de lijdensdruk van lichamelijke klachten belangrijk verminderen, ook als de klacht zelf niet veel verandert. Patiënten die voldoen aan de criteria van een somatoforme stoornis, voldoen geregeld ook aan de criteria van een andere somatoforme stoornis, een depressieve stoornis, een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis en soms ook aan de criteria van een dissociatieve stoornis of psychotische stoornis. Deze zogeheten co-morbiditeit (combinaties van stoornissen) komt beduidend vaker voor dan op grond van toeval verwacht mag worden.


Een wat bekendere somatoforme stoornis is hypochondrie, preoccupatie met de angst voor, of de gedachte aan een ernstige ziekte te lijden, gebaseerd op misinterpretatie van één of meer lichamelijke klachten of verschijnselen Typerend voor BDD is naast de preoccupatie, het enorme fanatisme waarmee het gepaard gaat. Voor nadere informatie over de relatie van BDD met somatoforme stoornissen, zie deze link, waar klinisch psycholoog Y.R. van Rood van het Leids Universitair Medisch Centrum één en ander toelicht.