bijdragen van hulpverleners BIJDRAGEN OVERIGEN  


Bijdrage van: een moeder wiens dochter BDD heeft


Sinds vorig jaar weet ik dat mijn dochter BDD heeft. Ze is nu 28. Het heeft heel lang geduurd voor ze ermee naar buiten kwam. Toen was het al zo erg, dat ze ernstig depressief was en suicidaal was. Ze is 9 maanden op een PAAZ afdeling opgenomen geweest. Electroshocktherapie gehad. Op een gesloten afdeling gezeten. Diverse suicide pogingen gedaan. Kon door angst niet meer eten, braakte vaak en woog nog maar 45 kg en had een ernstig ondergewicht. Daarna is ze opgenomen op een andere instelling en ze is daar 4 maanden intern geweest. Haar relatie was door dit alles zo verslechterd, dat deze kapot ging. Inmiddels waren ze van mening dat opname de situatie verergerde en kregen wij haar weer thuis. Ze heeft 5 maanden bij ons gewoond en sinds 3 maanden woont ze weer zelfstandig. Ze is nu in dagbehandeling met cognitieve gedragstherapie, 3 dagen per week. Ten opzichte van vorig jaar is er een enorme verbetering, maar we zijn er nog niet. Al die tijd zijn we op zoek geweest naar goede informatie over BDD, maar deze site lijkt me een aanwinst. Voor de BDD patienten zelf, maar ook voor de familieleden en naasten. Wij zijn ook door een hel gegaan, mijn partner is erdoor in een depressie gekomen en kan er niet mee omgaan. Het trieste is dat wij nu samen ook in therapie gaan om alles een plek te kunnen geven. Het heeft een enorme impact. Je wilt haar zo graag helpen, maar je staat machteloos. Voor alle BDD-ers zeg ik, loop er niet mee door, zoek hulp! Een verdrietige, bezorgde moeder.

Reacties en /of vragen naar de inzender van deze bijdrage kunt u mailen naar redactie@bdd-info.nl, waarna deze zullen worden doorgestuurd, of indien u dat wenst, als bijdrage worden geplaatst.