THE BROKEN MIRROR


The Broken Mirror In The Broken Mirror beschrijft Dr. Katharine Phillips op grond van jarenlange klinische praktijkervaring, gedetailleerde gesprekken met meer dan 700 patiënten. Dr.Katharine Phillips, is o.a. directeur van het het Body Dysmorphic Disorder en Body Image Program van het Butler Hospital in Rhode Island (V.S).Zij is internationaal bekend door haar pionierswerk aangaande BDD. The Broken Mirror was het eerste boek over Body Dysmorphic Disorder. Het vertelt schrijnende verhalen over mensen die vanwege BDD niet meer normaal kunnen functioneren en zich volledig isoleren van hun omgeving. De kwelling en angst van iemand met BDD kan tot psychiatrische ziekenhuisopname en soms zelfs tot zelfmoord leiden. Maar met behandeling, kunnen veel patiënten een minder belastend leven leiden. The Broken Mirror is dan soms ook letterlijk een reddingshandboek voor patiënten, hun families, en hun artsen. Zij die veel om iemand met BDD geven zullen in dit boek zowel nuttige raad als geruststelling vinden. Klik op het boek voor meer informatie. Voor de zeer uitgebreide bespreking van het boek kunt u een Word bestand openen. Lees ook het interview met de auteur. 

Kenmerken van het boek:
1. Gesprekken met meer dan 700 patiënten, gememoreerd in hun tragische verhalen en in hun eigen woorden.
2. Praktische, expliciete raad voor diagnose en behandeling.
3. Geschreven door één van de belangrijkste autoriteiten van de wereld op BDD gebied. "Waar anderen denken dat BDD eenvoudig het nieuwe modewoord voor ijdelheid zou kunnen zijn, daar kijkt Phillips wat verder dan gemiddeld en komt tot overtuigende andere conclusies.


Katherine Phillips Schrijver: Dr. Katharine A. Phillips
ISBN nr: 0195167198 Prijs: € 18,99
Bestellen kan bijvoorbeeld bij BOL.com


terug  terug naar overzicht boekbesprekingen