COMORBIDITEIT


Comorbiditeit
Een depressieve stoornis, sociale fobie en obsessief compulsieve stoornis komen veel voor naast BDD.
Er is discussie over de afgrenzing met stoornissen als sociale angststoornis, obsessieve-compulsieve stoornis en ook psychose. Binnen één patiënt kunnen klachten schommelen tussen deze drie polen. Ook de onbekendheid van BDD bij zowel leken als hulpverleners zorgt mede voor vertraging in het diagnosticeren.In epidemiologisch onderzoek is een associatie gevonden met depressie, sociale angst, paniek, obsessieve-compulsieve stoornis en psychose. Van patiënten met een stoornis in de lichaamsbeleving, voldoet ongeveer driekwart ook aan criteria voor een stemmings-of angststoornis. Bij 40% is er overlap met de diagnose sociale fobie, bij 30% is er overlap met obsessieve-compulsieve stoornis en bij 10% tenslotte is er overlap met paniekstoornis. Ook de stoornissen trichotillomanie en skin picking (dermatillomanie) kunnen aanwezig zijn in combinatie met BDD of vergelijkbare klachten geven waardoor er veel overeenkomsten kunnen zijn in bijvoorbeeld het verloop en dwangmatigheid.

Bron: lumc.nl