DIAGNOSE


BDD wordt vastgesteld door gesprekken, tests en vragenlijsten. Het centrale kenmerk van de stoornis in de lichaamsbeleving (historisch bekend als dysmorfofobie) is de preoccupatie met een mankement in het lichamelijk uiterlijk. Het mankement is ofwel ingebeeld, of er is een kleine lichamelijke afwijking waaraan de betrokkene overdreven belang hecht. De opvatting heeft niet (voortdurend) de intensiteit van een waan. Dat wil zeggen dat de persoon de mogelijkheid kan erkennen dat het niet zo (erg) is als hij of zij denkt dat het is (APA, 1994). BDD wordt onder andere vastgesteld met behulp van bovenstaande definitie. Er is echter heel vaak sprake van co-morbiditeit (combinatie met andere stoornissen), waardoor het vaststellen van BDD lastig kan zijn.

Comorbiditeit
Bij BDD kan er sprake zijn van overlap met andere stoornissen. Zie daarvoor de pagina comborbiditeit.
Bron: lumc.nl