DISCLAIMER

disclaimer info Disclaimer
BDD-info.nl geeft informatie van ervaringsdeskundigen en toegang tot informatie van derden, maar niet direct van een (medisch) specialist op dit gebied. Schakel daarom voor diagnoses en gelijksoortige acties altijd een medisch specialist in en/of praat erover met uw huisarts. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist meer is. De beheerder van deze site is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. BDD-INFO.NL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Bij onduidelijkheden altijd een deskundige inschakelen / raadplegen.

Copyright
Copyright © BDD-INFO.NL Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van BDD-INFO.NL worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.