User avatar
Incognito
Site Admin
Posts: 2239
Joined: 20 Aug 2005, 20:16
Contact: Website

Huisregels

15 Sep 2005, 02:24

1. Grove, discriminerende, vernederende, kwetsende en beledigende opmerkingen worden niet getolereerd. Discussies zijn prima, maar wel met respect voor elkaars mening.

2. Het noemen van namen van eventuele behandelaars is niet de bedoeling. Ook zij hebben recht op hun privacy. Alleen wanneer duidelijk is dat zij zelf bekend zijn met het noemen van hun naam en daar ook akkoord mee zijn, is het geen probleem. Ook het met naam en toenaam noemen van derden, die hier zelf verder geen lid zijn en dus geen reactie kunnen geven dient met zorg te gebeuren. De beheerder zal erop toezien dat één en ander correct verloopt, zonodig in overleg met een forumlid of meerdere forumleden, indien de situatie daar om vraagt en als er sprake is van grensgevallen qua huisregels.

2. Gaarne ook geen namen van behandelaars noemen met betrekking tot hoe een behandeling wel of niet goed is bevallen. Het is zeer persoonlijk, niet altijd objectief en kan andere behandelaars daarmee ongewenst degraderen tot minder goede behandelaars zonder dat dat een vast gegeven is. Het noemen van een behandelplek in het algemeen en met een persoonlijke beoordeling/ervaring daarvan kan wel, mits binnen de regels van het forum qua fatsoen en respect die de redelijkheid en aannemelijkheid ervan ondersteunen.

We zouden het zelf ook niet prettig vinden om op een openbaar forum beoordeeld te worden op onze kwaliteiten of mindere kwaliteiten zonder daar zelf enig weerwoord of toelichting op te kunnen geven.

3. Het openen van topics met als doel het uitwisselen van tips om het uiterlijk te verbeteren is niet toegestaan. Daaronder valt ook het stimuleren van plastische chirurgie als manier om BDD te bestrijden. Daarvoor zijn andere plekken op het internet of een PM functie voor wie het persé willen delen met een ander. Dit alles om te voorkomen dat het idee wordt bevestigd en versterkt dat BDD kan worden verzacht met allerhande middelen en/of ingrepen, waar het een psychische oorzaak heeft. De overtuigingen van lelijk zijn en het geloof in bestrijding aan de buitenkant is al sterk genoeg en de beheerder van dit forum wenst dat niet te faciliteren.

4. Het plaatsen van foto's door forumleden van zichzelf ligt gevoelig. Het commentaar of juist achterwege blijven ervan, de woordkeuze en vooral ook de interpretaties van zowel woord als beeld, triggeren snel op een negatieve manier zo is in het verleden gebleken. Voorlopig is het daarom ongewenst dit te doen, zodat iedere bezoeker zich zonder visuele vergelijkingsrituelen op het forum kan bewegen.

Samengevat:
Het noemen van instanties en behandelaars in het algemeen is toegestaan. Het toekennen van een waardeoordeel aan een instantie ook, mits gegrond. Het toekennen van een waardeoordeel aan individuele behandelaars (goed of slecht maakt niet uit) graag per PM om de objectiviteit van het openbare deel van het forum te kunnen garanderen en geen uitwisseling van cosmetische tips of stimuleren van ingrepen. Foto's van forumleden plaatsen is niet gewenst voorlopig.

De beheerder zal waar nodig corrigeren en in discussie gaan. Waar de regels helder zijn wordt gemodereerd zonder uitgebreide toelichting en/of discussie.

Return to “Belangrijke informatie over het forum”