ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN BDD


Vergeleken met andere stoornissen zoals bijvoorbeeld depressie, is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar Body Dysmorphic Disorder. Als gevolg daarvan is dus ook weinig geschiedschrijving over BDD terug te vinden. Dit betekent echter niet dat BDD pas in deze of vorige eeuw is ontstaan. Wel is het zo dat uitgebreide literatuur over BDD pas van de laatste 10 jaar dateert.

Al in 1891 werd BDD als ziektebeeld omschreven door de Italiaanse psychiater Enrico Morselli. Hij gebruikte toen de term dysmorfofobie.

Onderstaande publicatie geeft een uitgebreider beeld van de ontstaansgeschiedenis en plaatsbepaling van BDD door de eeuwen heen. Het is een publicatie uit 'Tijdschrift voor Psychiatrie':

Enrico Morselli Niet om aan te zien
A.M.E. van de Koolwijk - Van Bentum en J.F. Wilmink

In een ander artikel uit 'Tijdschrift voor Psychiatrie' over Body Dysmorphic Disorder wordt opgemerkt dat de eerste beschrijvingen van het ziektebeeld hun intrede deden na de ontdekking van de fotografie in 1840. Mensen konden zich toen voor het eerst vergelijken met andere mensen zoals filmsterren en modellen:

Stoornis in de lichaamsbeleving
N.C.C. Vulink en D. Denys