GESPREKKEN


Door middel van een open of klinisch interview / gesprek met de psychotherapeut of psychiater, wordt bekeken in hoeverre iemand aan de criteria voor BDD voldoet en in welke mate. Bij een positieve diagnose BDD, wordt vervolgens een plan opgesteld om de symptomen te bestrijden en de stoornis te reguleren. Naast dit gesprek moeten ook nog diverse tests en vragenlijsten worden ingevuld om het beeld compleet te maken. Meer informatie daarover staat op de pagina waar vragenlijsten worden toegelicht. In het Leids Universitair Medisch Centrum worden dergelijke vragenlijsten o.a. middels de computer afgenomen om daarna door de behandelaar te worden geanalyseerd, zodat het behandelplan daar weer op kan worden afgestemd. Dit gehele traject van gesprek(ken), tests, vragenlijsten en analyse neemt met elkaar een aantal sessies in beslag.