HULPADRESSEN


hulpvraag Wat te doen als u voor het eerst ontdekt dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van BDD.

Belangrijke punten:
Probeer er eerst achter te komen of de klachten echt bij BDD passen. Dat kan door de informatie op de site heel goed door te lezen en dan met name de pagina’s over criteria en symptomen. Ook de vragenlijsten en tests die op de site staan kunnen belangrijke informatie opleveren over hoe waarschijnlijk het is dat er sprake is van BDD. Let wel: Meer dan aanwijzingen zijn het niet. Officiële diagnosticering kan alleen door een deskundige gebeuren.

Ga na of er voldoende lef, wilskracht en motivatie is om met het probleem naar buiten te treden. Gediagnosticeerd willen worden betekent dat er tegenover bepaalde mensen openheid van zaken moet worden gegeven en dat is de moeilijkste stap in het hele proces! Het in vertrouwen nemen van één persoon is al een mooie aanzet om verder te kunnen. Eenmaal die stap genomen betekent vaak een bevrijding van een zware geestelijke en vooral ook eenzame last. Begrip en geduld kunnen daar dan hopelijk voor in de plaats komen. Indien de klachten echt bij BDD passen is het zaak zo snel mogelijk de officiële diagnose te laten stellen. Dat kan in principe bij elke GGZ instelling in het land en ook bij vrijgevestigde psychologen of poliklinieken psychiatrie van ziekenhuizen. U heeft daarvoor wel een verwijzing nodig van de huisarts.

Een erg belangrijke stap is zorgen dat u de huisarts en eventueel ook de psycholoog waar u terecht komt voldoende informeert over de problematiek van BDD. Het klinkt wat als de omgekeerde wereld en dat is het ook, maar BDD wordt zo weinig gesignaleerd / herkend door de hulpverlening dat het toch wel heel handig is om zelf in de benodigde informatie te voorzien. Het voorkomt onnodig lange discussies en neemt bij de andere partij een beetje de wind uit de zeilen ten aanzien van eventuele sceptische reacties, doordat er een goed en duidelijk verhaal op tafel ligt waarin u deels of volledige herkenning vindt. Indien uw huisarts of psycholoog behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van diagnose en behandeling van BDD, kan er contact gezocht worden met de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Contactgegevens daarvoor staan op deze site: www.lumc.nl/3010 Ook op bdd-info staan een aantal belangrijke gegevens. De beslisboom van het LUMC bijvoorbeeld kan voor hulpverleners van belang zijn om de juiste aanpak te bepalen. De intakeprocedure in het LUMC kunt u vinden op deze pagina: Intakeprocedure polikliniek LUMC.
De afdeling AMC Psychiatrie Zorglijn Angststoornissen biedt ook gespecialiseerde hulp aan voor BDD. Voor verwijsinformatie lees de informatie op deze pagina van het AMC.

Naast het LUMC en AMC zijn er nog een aantal instellingen die aangeven dat zij zelfstandig in staat zijn om hulp te bieden of onderzoek te doen. Het is verstandig om vooraf te informeren hoe deze hulp in de praktijk wordt vormgegeven en eventueel wat vergelijkend onderzoek te doen, zodat u weet waar voor u de best passende hulp te verkrijgen is. Uiteraard bestaat ook voor deze groep hulpverleners de mogelijkheid om contact op te nemen met het LUMC, indien dat nodig mocht zijn. Hieronder staan de links naar de adressen voor BDD hulp.      RIAGG Maastricht       LUMC          AMC              Psychiater Vinkers      PsyQ.nl        GGZ Venray
      Dr. Sandra Mulkens       Leiden         Amsterdam    Rotterdam                    Landelijk       Venray
      Drs. Stefanie Duijvis                                                                                                      


      Katja Pereira/psychotherapeut:  Psychologen GroepsPraktijk Amsterdam
      Zie ook dit verslag over een succesvolle BDD behandeling : Silhouet