TOELICHTING LOTGENOTEN  


Iedereen die de behoefte voelt om zijn of haar ervaringen met BDD te vertellen, kan dat op deze plek doen. Uw naam wordt niet geplaatst, behalve wanneer u dat zou wensen. Zowel positieve als negatieve ervaringen van (ex) patiënten en/of hulpverleners zijn welkom. Ook als u (nog) niet behandeld wordt of twijfelt of u echt BDD heeft, mag u reageren. Bijdragen van partners, familie en vrienden van BDD patiënten zijn vanzelfsprekend ook welkom. Graag zelfs. BDD heeft vaak een enorme impact op de direct betrokkenen. Op deze site heeft u de gelegenheid om uw visie en ervaringen te delen met anderen, iets wat in de dagelijkse praktijk vaak onmogelijk is. Let wel, deze pagina's zijn geen forum. Reageren op elkaars berichten is daarom niet mogelijk en ook niet de bedoeling. Het is simpelweg een uitlaatklep voor en door BDD betrokkenen. De beheerder van deze site is zelf onder behandeling voor BDD en weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om lotgenotencontact te vinden. De schaamte voor BDD staat dat vaak in de weg. Daarom kunt u hier anoniem uw verhaal laten plaatsen. De beheerder staat garant voor uw privacy en verplicht zichzelf om uw naam, e-mailadres en eventuele andere persoonlijke gegevens niet openbaar te maken. Schroom daarom niet om een bericht te laten plaatsen.

De beheerder weet uit haar eigen dagelijkse realiteit hoe schadelijk een dergelijke inbreuk op de privacy kan uitwerken. De schaamte voor BDD en vooral ook de angst dat 'men' het niet zal begrijpen of zelfs veroordelen zijn daar debet aan. Wilt u een bijdrage leveren?  Kijk dan op de pagina e-mail voor de benodigde gegevens.