MEDICATIE


De meest gebruikelijke medicijnen bij BDD zijn antidepressiva. Antidepressiva worden ook wel SSRI's genoemd, wat staat voor Selective Serotonine Reuptake Inhibitors, oftewel Selectieve serotonine heropnameremmers. Om deze naam te kunnen begrijpen volgt hier de uitleg die op www.hulpgids.nl staat beschreven.

Werkingsmechanisme
Hersenweefsel bestaat voor het grootste deel uit 2 celsoorten: ongeveer 15% neuronen (zenuwcellen) en nog ongeveer 85% gliacellen (ondersteunende cellen). De om en nabij 10 miljard neuronen dragen informatie over via een ingewikkeld proces.


Het basisprincipe is als volgt:
1. Een neuron stuurt een elektrische prikkel (boodschap) naar een ander neuron
2. De prikkel komt bij het uiteinde van het ("presynaptische") neuron
3. In dit uiteinde van het neuron liggen blaasjes opgeslagen met zogenaamde "neurotransmitters"
4. De elektrische impuls zet een aantal reacties in gang
5. De blaasjes met neurotransmitters versmelten met de buitenrand van het uiteinde van het neuron
6. De neurotransmitters komen in een spleet (synaps) tussen twee neuronen
7. De neurotransmitters gaan naar het begin van het volgende ("postsynaptische") neuron
8. De neurotransmitters binden zich tijdelijk aan een receptor
9a. Via een ingewikkeld chemisch proces wordt er weer een elektrische prikkel doorgestuurd
9b. De neurotransmitters worden afgevoerd en opgeruimd via afbraak door enzymen, heropname in het neuron van oorsprong en opname in gliacellen.

Alle antidepressiva werken op dit afvoeren en opruimen. Door dit proces te verhinderen blijven er meer neurotransmitters in synaps. Bijna alle antidepressiva remmen de heropname, behalve zogenaamde MAO-remmers, deze remmen de afbraak van neurotransmitters. Antidepressiva zouden de groei stimuleren van nieuwe neuronen in de hippocampus, een deel van het brein dat belangrijk is voor leren, geheugen en stemming.

Neurotransmitters
Er zijn verschillende soorten neurotransmitters in de hersenen, voorbeelden zijn: acetylcholine, dopamine, histamine, noradrenaline en serotonine.De oorzaak van een depressie wordt sterk in verband gebracht met een tekort aan noradrenaline en serotonine in de hersenen. Antidepressiva zorgen dat een tekort aan de neurotransmitters noradrenaline en serotonine opgeheven wordt.

Stichting Pandora
Stichting Pandora heeft een zeer uitgebreid en heel toegankelijk document over antidepressiva samengesteld. U kunt het PDF document downloaden op deze link: Gebruik van medicijnen.
Om een PDF document te kunnen lezen dient u de beschikking te hebben over Adobe Acrobat Reader.
Indien u niet over Adobe Acrobat Reader beschikt, kunt u dat programma gratis downloaden op deze link.