ONDERZOEK


Leids Universitair Medisch Centrum Onderzoek naar Body Dysmorphic Disorder

Proefpersonen gezocht

Onderzoek naar denkstijlen, emoties en gedrag bij vier verwante stoornissen

 

Steeds terugkerende gedachten die nare gevoelens oproepen?

Heeft u last van storende gedachten die steeds terugkomen en die angst of andere nare gevoelens oproepen? En probeert u die gevoelens te verminderen of kwijt te raken door bepaalde dingen te doen? Dan bent u mogelijk geschikt om mee te doen als proefpersoon aan ons onderzoek.

 

Veel mensen met eetstoornissen, autisme spectrum stoornis, body dysmorphic disorder (stoornis in de lichaamsbeleving) en obsessief-compulsieve stoornis hebben last van steeds terugkerende gedachten die angst of andere nare gevoelens oproepen. Met bepaald gedrag proberen zij deze gevoelens te beteugelen. Ook dit gedrag ervaren zij als storend.

 

De vier genoemde stoornissen komen vaak samen voor en vertonen veel overeenkomsten. Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in denkstijlen, emoties en gedragingen bij mensen met deze stoornissen. Zo gaan we beter begrijpen wat de mechanismen zijn die aan deze vier stoornissen ten grondslag liggen. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

 

Wij zijn op zoek mannen en vrouwen die worstelen met zulke storende gedachten en gedragingen en die willen deelnemen aan dit onderzoek. Meedoen kan vanaf 16 jaar. Het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten (mogelijk via internet) Dit kost u eenmalig in totaal ongeveer 1 uur.

 

Aanmelden of meer informatie?
Wilt u meer informatie? Download hier een document met uitgebreide informatie ten behoeve van deelnemers:
http://bdd-info.nl/Informatie-deelnemers.docx

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Klik dan op de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/Onderzoek_Obsessief_compulsieve_kenmerken

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Alexandra Dingemans, senior onderzoeker Centrum Eetstoornissen Ursula in Leiden, via a.dingemans@centrumeetstoornissen.nl (onder vermelding van onderwerp: 'OC spectrum onderzoek').

 

INFORMATIE OVER ANDERE ONDERZOEKEN

In Nederland houden verschillende personen zich bezig met research ten aanzien van BDD. Verzoeken tot behandeling voor BDD lopen niet via deze adressen!

Faculteit der Psychologie van de Universiteit Maastricht
De research vanuit deze faculteit richt zich op: Onderzoek naar het ontstaan en blijven bestaan van BDD, in het bijzonder de cognitieve aspecten ervan, alsmede de behandeling.

De onderzoekers
Prof. dr. Anita Jansen en Dr. Sandra Mulkens
De meest recente publicatie van o.a. deze twee onderzoekers zijn:

1. Mirror gazing increases attractiveness in satisfied, but not in dissatisfied women: A model for body
dysmorphic disorder?


2. Changing appearance; cosmetic surgery and Body Dysmorphic Disorder


3. Mooi maar ontevreden (2006)


Universiteit Maastricht Faculteit der Psychologie
Postbus 616 6200 MD Maastricht


Onderzoek Somatoforme Stoornissen in het LUMC
Nauw verweven met de patiëntenzorg is het onderzoek naar de rol van stress bij het ontstaan van stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan een systeem dat bij het omgaan met stress een grote rol speelt, de hypofyse-bijnierschorsas. Het onderzoek richt zich op:

* de rol van stoffen die van nature in het lichaam voorkomen en bij stress een rol spelen
* de effecten van (nieuwe) geneesmiddelen en –methoden
* het lange termijn beloop van stemmings- angst- en somatoforme stoornissen

Kijk voor meer informatie op deze pagina van de website van het LUMC


Onderzoek Body Dysmorphic Disorder in het AMC
In het AMC is gestart met onderzoek naar CGT in combinatie met nieuwe medicatie en er loopt een onderzoek naar het effect van groepsbehandeling.
Kijk voor meer informatie op deze pagina van de website van het AMC.