ONDERZOEK


Leids Universitair Medisch Centrum Onderzoek naar Body Dysmorphic Disorder

 

In Nederland houden verschillende personen zich bezig met research ten aanzien van BDD. Verzoeken tot behandeling voor BDD lopen niet via deze adressen!

 

Om mee te werken aan het verbeteren van de research en behandeling van BDD kunt u meedoen aan een net opgestart onderzoek. Zie daarvoor de informatie in onderstaande folder. Klik op het beeld voor de PDF versie.

Leids Universitair Medisch CentrumFaculteit der Psychologie van de Universiteit Maastricht
De research vanuit deze faculteit richt zich op: Onderzoek naar het ontstaan en blijven bestaan van BDD, in het bijzonder de cognitieve aspecten ervan, alsmede de behandeling.

De onderzoekers
Prof. dr. Anita Jansen en Dr. Sandra Mulkens
De meest recente publicatie van o.a. deze twee onderzoekers zijn:

1. Mirror gazing increases attractiveness in satisfied, but not in dissatisfied women: A model for body
dysmorphic disorder?


2. Changing appearance; cosmetic surgery and Body Dysmorphic Disorder


3. Mooi maar ontevreden (2006)


Universiteit Maastricht Faculteit der Psychologie
Postbus 616 6200 MD Maastricht


Onderzoek Somatoforme Stoornissen in het LUMC
Nauw verweven met de patiëntenzorg is het onderzoek naar de rol van stress bij het ontstaan van stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan een systeem dat bij het omgaan met stress een grote rol speelt, de hypofyse-bijnierschorsas. Het onderzoek richt zich op:

* de rol van stoffen die van nature in het lichaam voorkomen en bij stress een rol spelen
* de effecten van (nieuwe) geneesmiddelen en –methoden
* het lange termijn beloop van stemmings- angst- en somatoforme stoornissen

Kijk voor meer informatie op deze pagina van de website van het LUMC


Onderzoek Body Dysmorphic Disorder in het AMC
In het AMC is gestart met onderzoek naar CGT in combinatie met nieuwe medicatie en er loopt een onderzoek naar het effect van groepsbehandeling.
Kijk voor meer informatie op deze pagina van de website van het AMC.