OORZAKEN


Alhoewel de oorzaken (nog) niet bekend zijn, zijn er wel een aantal opvallende bevindingen die ons mogelijk iets meer leren over de oorzaken van BDD. Tot op heden is niet bekend of datgene wat gevonden is, een oorzaak of een gevolg is van BDD. Uit het geringe onderzoek dat gepleegd is, zijn geen eenduidige conclusies voortgekomen. Wel is duidelijk dat BDD zowel een biologische als psychologische oorzaak kan hebben. Nog aannemelijker lijkt een combinatie van deze twee te zijn. In de praktijk zal het ontstaan van BDD zich dus meestal niet beperken tot één enkele oorzaak. Doorgaans is het een complexe mix van zowel (biologische)aanleg als (psychologische)omstandigheden.


De bevindingen die mogelijk aanwijzingen geven over de oorzaken van BDD worden hieronder besproken:

Katherine Phillips noemt in haar boek The Broken Mirror als belangrijke oorzaak van BDD een chemische
  disbalans in de hersenen die voor een tekort aan de neurotransmitter serotonine zorgt. Deze disbalans zou
  mogelijk genetisch bepaald zijn. BDD komt bovendien vaak voor in combinatie met andere psychische
  stoornissen zoals angststoornissen en depressie, waardoor een biologische oorzaak van c.q. aanleg voor BDD
  ook een aannemelijke conclusie lijkt te zijn.

• Een erg op uiterlijk gerichte maatschappij. Hierover verschillen de meningen overigens. Veel mensen met BDD
   zien in de extreme aandacht die er tegenwoordig is voor uiterlijk een duidelijke oorzaak van het ontstaan van
   BDD. Onderzoekers neigen echter meer naar het versterkende effect ervan op BDD, maar zien het niet zozeer
   als een oorzaak omdat alle mensen dan BDD zouden moeten ontwikkelen en dat is niet het geval. Bovendien
   is BDD al in 1891 voor het eerst vastgesteld door de Italiaanse psychiater Enrico Morselli, zij het toen nog
   onder de naam dysmorfofobie. Dat bewijst dat BDD ook kan ontstaan in een omgeving zonder invloeden
   van overstelpende media. Programma's als Make me beautiful en Extreme makeover zijn niet de primaire
   oorzaak voor BDD is wat je hieruit kunt concluderen. De reden dat er nu meer mensen met BDD worden
   gediagnosticeerd is dat BDD bekender begint te worden, waardoor het minder vaak wordt gemist door
   de huisarts, behandelaar en omgeving. Ook ontdekt de patiënt in kwestie zelf vaak wat er mis is na het lezen
   van informatie over BDD, waardoor vanzelf meer aanmeldingen voor behandeling volgen.
   Voor recente cijfers over de prevalentie van BDD zie dit wetenschappelijk onderzoek:
   The prevalence of Body Dysmorphic Disorder: a population-based survey (2006)
   Winfried Rief, Ulrike Buhlmann, Sabine Wilhelm, Ada Burkenhagen, Elmar Brähler

• Een mogelijk afwijkende perceptie: een soort extra antenne voor esthetische details of juist het ontbreken van    een beschermende roze bril die de waarneming van die details verzacht. Zie voor meer informatie hierover:

   Aesthetic occupation or education in BDD  (mogelijk verhoogd esthetisch gevoel)
   D.Veale M.Ennis C.Lambrou

   I see what you see   (mogelijk ontbreken van een roze bril die bij anderen wel aanwezig is)
   Jij ziet jij ziet wat ik niet zie (NL vertaling)
   Anita Jansen, Tom Smeets, Carolien Martijn, Remco Havermans en Chantal Nederkoorn
   Dit onderzoek betreft overigens eetstoornissen, maar de conclusie lijkt ook toepasbaar op BDD. Een
   bevestiging van deze conclusie voor BDD is echter (nog) niet in een onderzoek terug te vinden en daarom 
   hypothetisch van aard.
   In dit verband is het heel aardig de volgende column van Bram Bakker te lezen. De column komt uit het blad
   Jan Magazine van oktober 2006 met als titel: Geluk heeft een roze bril nodig.

oorzaken• Traumatische ervaringen tijdens de jeugdjaren (pesten bijv.)

• Negatief zelfbeeld

• Weinig zelfvertrouwen/zelfrespect

• Aanleg voor of aanwezigheid van perfectionisme en/of dwangmatigheid

• Kritische opvoeders met hoge verwachtingen