PUBLICATIESDeze pagina is in hoofdzaak bestemd voor wetenschappelijke publicaties die verband houden met BDD. Deze publicaties zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die research plegen of BDD patiënten behandelen. Daarnaast zijn de publicaties ook toegankelijk voor iedereen die daar verder belangstelling voor heeft. De publicaties op deze site worden o.a. aangeleverd door het Leids Universitair Medisch Centrum, maar het copyright van de artikelen ligt uiteraard bij de individuele samenstellers van de publicaties. Hun namen staan vermeld bij of in de publicaties en dienen dan ook ten allen tijde genoemd te worden indien u de kennis uit de door hen zorgvuldig gepleegde research wilt gebruiken voor bepaalde doeleinden. Contact met de auteurs is via deze site niet mogelijk en dient dan ook op eigen initiatief plaats te vinden. Het overzicht van de publicaties wordt van tijd tot tijd aangevuld al naar gelang er nieuwe publicaties zijn.


Alle publicaties zijn in PDF formaat. Om ze te kunnen bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Een gratis download van dit programma kunt u hier vinden.


Mirror gazing increases attractiveness in satisfied, but not in dissatisfied women: A model for body
dysmorphic disorder?

Sandra Mulkens,  Anita Jansen - 2008

Changing appearance; cosmetic surgery and Body Dysmorphic Disorder
S. Mulkens, A. Jansen - 2006


The prevalence of Body Dysmorphic Disorder: a population-based survey (2006)
Winfried Rief, Ulrike Buhlmann, Sabine Wilhelm, Ada Burkenhagen, Elmar Brähler


Als je neus maar goed zit
S. Mulkens, A. Jansen


publicaties A Placebo controlled Trial of Fluoxetine
K.Phillips


Mooi maar ontevreden
S.Mulkens, C.Kerzel, H. Merkelbach,  A. JansenAdvances in a CBT model of BDD
D.Veale


Aesthetic occupation or education in BDD
D.Veale M.Ennis C.Lambrou


BDD - a review from Postgrad Med J
D.Veale


BDD pilot RTC
D.Veale, K.Gourney,  W.Dryden,
A Boocock, F.Shah, R.Willson,  J.Walburn


Mirror gazing in BDD
D.Veale, S. Riley


Self-discrepancy in BDD
D.Veale, S.Riley,  P.Kinderman,  C.Lambrou


Ingebeelde Lelijkheid (proefschrift uit 1989)
Iman Baardman (voor bespreking klik hier)


Placebo controlled study of Pimozide Augmentation
K.Phillips


BDD bij 3-8% v.d. patiënten op de poli Dermatologie en Plastische Chirurgie
N.Vulink, D.Denys, V.Sigurdsson, M.Kon H. Westenberg,  C.Bruijnzeel-Koomen


Een onderzoek naar het waanachtige karakter van overtuigingen buiten het psychosencluster
R.A. van der Zwaard, A.S. de Leeuw, F. van Dael. L.M.E. Knook

Psychosis in Body Dysmorphic Disorder
Katherine A. Phillips