BEHANDELING SOMATOFORME STOORNISSEN


Somatoforme stoornissen
De professionele zorg voor personen met somatoforme stoornissen is tot op heden een min of meer verwaarloosd onderwerp. Zowel de somatische als geestelijke hulpverlening lijken nog al te vaak belast door het traditionele dualisme van lichaam en ziel. Voor medici zijn de klachten niet populair, want deze zijn vaak niet goed te herleiden tot een lichamelijke aandoening. Medisch onverklaarde lichamelijke klachten veroorzaken naast aanzienlijke lijdensdruk dikwijls beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren. Zo wordt een aanzienlijk deel van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid mede veroorzaakt door dergelijke lichamelijke klachten. In de klinische praktijk bestaat duidelijk behoefte aan verantwoorde en praktisch toepasbare methoden om de verschillende somatoforme stoornissen te diagnosticeren en te behandelen.

In dit boek wordt dan ook vooral aandacht besteed aan diagnostiek en behandelingsmogelijkheden. Naast een overzicht van de stand van zaken worden aan hulpverleners handreikingen geboden voor het toepassen van empirisch ondersteunde behandelingsmogelijkheden, met als doel beperking van klachten en verhoging van de kwaliteit van leven. De redactie hoopt dat de auteurs van dit boek de interesse van de lezer voor het thema van de somatoforme stoornissen zullen stimuleren.

Doelgroep
Psychotherapeuten, eerstelijns-psychologen en (huis)artsen.

Inhoud
1.Classificatie en diagnostiek
2.Ongedifferentieerde somatoforme stoornissen
3.Hypochondrie
4.Stoornis in de lichaamsbeleving
5.Pijnstoornis
6.Conversiestoornis
7.Somatisatiestoornis.

Schrijvers: Prof. Dr. Spinhoven, Dr. T.K. Bouman en prof. Dr. C.A.L. Hoogduin
ISBN nr: 9031335703
Prijs: € 25,10 Bestellen kan bijvoorbeeld bij BOL.comterug  terug naar overzicht boekbesprekingen