SYMPTOMEN


BDD hebben betekent je nergens meer op kunnen verheugen omdat vanwege de allesoverheersende obsessieve gedachten en handelingen bijna al het plezier uit het leven verdwijnt. Doorgaans leuke dingen veranderen door BDD in een kwelling en survival tocht.  BDD kent ondermeer de volgende symptomen:


symptomen •  Afkeer van lichaamsdeel of delen                 •  Angst voor contacten
•  Telkens aan denken                                    •  Geen zelfvertrouwen
•  Bepalend voor al het handelen                     •  Geen levensvreugdeEr zijn veel manieren om te ontdekken of iemand BDD heeft. Dr. Katharine Phillips uit Amerika, is een toonaangevend internationaal onderzoeker van Body Dysmorphic Disorder en geeft in haar boek, Learning to Live with Body Dysmorphic Disorder, een aantal aanwijzingen:

*     frequent controleren van het uiterlijk in spiegels en spiegelende oppervlakken of juist het vermijden van
       spiegels

*     het zichzelf voortdurend vergelijken met anderen en altijd de mindere zijn

*     het camoufleren van de waargenomen defecten door middel van kleding, hoeden, make-up of door het
       aannemen van een bepaalde min of meer beschermende houding (gezicht wegdraaien bijvoorbeeld)

*     ondanks de conclusie van plastisch chirurgen, dermatologen of andere specialisten, dat de defecten    
*     minimaal of niet aanwezig zijn en behandeling derhalve ongegrond is, toch op deze wijze geholpen willen
*     worden

*     bevestiging zoeken bij anderen over de waargenomen defecten en proberen die anderen te overtuigen
*     van de lelijkheid daarvan

*     excessief verzorgen (haren stylen, scheren, haren knippen, make-up aanbrengen, de huid bewerken etc)

*     het waargenomen defect steeds aanraken

*     aan de huid plukken

*     haren eruit trekken

*     het verafschuwde deel van het lichaam opmeten

*     heel veel lezen over het onvolmaakte deel van het lichaam

*     sociale situaties waarbij het waargenomen defect blootgesteld zou kunnen worden vermijden

*     angstige en verlegen houding in het bijzijn van andere mensen vanwege het waargenomen defect