TESTSOm zelf te kunnen inschatten of uw klachten dermate ernstig zijn dat het wellicht onder de noemer BDD past, vindt u hieronder een tweetal links naar engelstalige sites waar het mogelijk is een soort online test te doen. Let wel, deze testen geven niet een officiële diagnose, maar wel een vrij duidelijk inzicht in de mate waarin u zich met uw klachten mogelijk in de gevarenzone bevindt. Scoort u bovengemiddeld op deze testen, dan is de kans vrij groot dat u last van BDD heeft of dat u duidelijk bij BDD passende verschijnselen heeft die in de gaten gehouden moeten worden om het niet te laten verergeren. Professionele hulp kan dan noodzakelijk zijn. Een aantal online BDD tests kunt u op onderstaande sites vinden:

http://www.ocdla.com/bdd-test.html
http://www.stopjeangst.nl/Meerover/Testjezelf/Testjelichaamsbelevingprintversie.aspx

http://www.gezondheidsnet.nl/uiterlijk/tests/138/heb-ik-een-verstoord-zelfbeeld-bdd
http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/nieuws/2012/Zelfbedrog/Heb-ik-BDD-.html

Zie ook de pagina vragenlijsten voor het afnemen van de BDD YBOCS,
De BDD YBOCS is de lijst die het meest gebruikt wordt voor het diagnosticeren van BDD.