VRAGENLIJSTEN


Er zijn drie lijsten die veel gebruikt worden om Body Dysmorphic Disorder vast te stellen:
1. Body Dysmorphic Disorder Questionnaire.
2. Body Dysmorphic Disorder Examination
3. Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale modified for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS).
    © internationale versie: Phillips, K.A.
    © Nederlandse vertaling: T.K Bouman, Rijksuniversiteit Groningen & Y.R. van Rood, Leids Universitair Medisch
    Centrum. Behandelaren kunnen de NL-talige lijst opvragen bij mw.dr. Y.R. van Rood: Y.R.van_Rood@lumc.nl

Online of in een boek te bekijken vragenlijsten
Y-BOCS staat voor Yale Brown Obsessive Compulsive Scale en wordt gebruikt om dwangstoornissen vast te stellen. BDD YBOCS is een aangepaste test om BDD vast te kunnen stellen c.q de ernst daarvan. De engelstalige versie van deze test is te vinden in het boek The Broken Mirror van Katherine Phillips, en daar staan wel de instructies voor het verwerken van de score bij vermeld.

Een andere (nederlandstalige ) lijst die betrekking heeft op BDD,  is samengesteld door dhr. Iman Baardman en uitgebracht bij zijn proefschrift 'Ingebeelde Lelijkheid' uit 1989. De vragenlijst is als PDF bestand te bekijken: Lichaamsattitudelijst. Alle rechten berusten bij de auteur.

Een voorbeeld van een (engelstalige) vragenlijst is hieronder te zien en ook op de pagina's tests en criteria staat nuttige informatie.

Vragen die in Amerika en Engeland worden gesteld om BDD te kunnen  diagnosticeren:

Patient interview: Questions to help diagnose BDD:
1.   Are you concerned about specific parts of your appearance that you believe are ugly or defective?
2.   Do you find it difficult to stop thinking about parts of your appearance?
3.   Do you avoid certain situations, places, or being seen in general because of your appearance?
4.   Do you feel anxious, ashamed, disgusted, or depressed by specific aspects of your appearance?
5.   Are any of your behaviors influenced by your appearance, such as trying to hide parts of your appearance or
      taking a long time getting ready to leave your residence?
6.   Does your preoccupation cause you a lot of distress, anxiety, disgust, and/or shame?
7.   Is preoccupation with your appearance interfering with your social life, ability to work, job performance, or
      other important areas of your life?
8.   Do you tend to use mirrors very often or avoid them?
9.   Does what you see in the mirror determine your mood that day?
10. How important do you think appearance is in life?
11. Do you use any oral or topical medications for dermatologic reasons or to prevent hair loss?
12. Have you ever had cosmetic surgery? If so, how satisfied were you with the outcome? Did you have any
      revisions?


Bron: www.currentpsychiatry.com

Voor wie de test wil afnemen zijn hieronder een Engelstalige vragenlijst en scoringsformulier beschikbaar. Let wel: alleen een deskundige kan en mag een diagnose stellen, en vaak zal dat met veel meer middelen zijn dan aleen de BDD YBOCS, om te kunnen beoordelen of bij vermoedens van BDD, dit een primaire stoornis is of dat het een secundaire onderliggende stoornis is. In het laatste geval zal een behandeling gericht worden op die primaire zwaardere problematiek, voordat er sprake kan zijn van een specifieke alleen op BDD gerichte behandeling.

BDD YBOCS vragenlijst, Engelstalig
BDD YBOCS scoringslijst, Engelstalig

Of download hieronder via ebookbrowse.com, waar ook andere aanvullende online informatie is te vinden over BDD.

BDD YBOCS
Found at ebookbrowse.com
BDD YBOCS SCORE
Found at ebookbrowse.com

 

Om zelf te kunnen inschatten of uw klachten dermate ernstig zijn dat het wellicht onder de noemer BDD past, vindt u hieronder een tweetal links naar engelstalige sites waar het mogelijk is een soort online test te doen. Let wel, deze testen geven niet een officiële diagnose, maar wel een vrij duidelijk inzicht in de mate waarin u zich met uw klachten mogelijk in de gevarenzone bevindt. Scoort u bovengemiddeld op deze testen, dan is de kans vrij groot dat u last van BDD heeft of dat u duidelijk bij BDD passende verschijnselen heeft die in de gaten gehouden moeten worden om het niet te laten verergeren. Professionele hulp kan dan noodzakelijk zijn. Een aantal online BDD tests kunt u op onderstaande sites vinden:

http://ocdla.com/bdd-test

http://www.stopjeangst.nl/Meerover/Testjezelf/Testjelichaamsbelevingprintversie.aspx