Plastische chirurgie

Mensen met BDD zoeken vaak naar niet-geestelijke behandelingen zoals plastische chirurgie, dermatologie of kaakchirurgie. De weg naar psychische zorg word vaak geblokt door onder andere onbekendheid over BDD, schaamte, stigma en scepticisme. Voor er aan behandeling begonnen kan worden moeten heel wat barrières overwonnen worden. Veel mensen bedenken niet dat ze een stoornis kunnen hebben en hebben nooit van BDD gehoord, weten er te weinig van af of zijn verkeerd geïnformeerd. Schaamte, verlegenheid of gevoelens van schuld moeten vaak worden overwonnen.

Cognitieve Gedragstherapie

De meest gebruikte en onderzochte psychotherapie bij BDD is Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Hierbij is aandacht zowel voor gedachten als voor gedrag en hoe deze invloed op elkaar hebben. De belangrijkste technieken die worden gebruikte zijn response (ritual) prevention (ziekmakende rituelen afbouwen), cognitief herstructureren, gedragsexperimenten en exposure. Bij mensen met BDD leidt dit onder andere tot vermindering van obsessieve en irreële gedachten, rituele handelingen, minder depressieve symptomen en meer zelfvertrouwen.

Na aanmelding bij een behandelaar wordt door middel van een open of klinisch gesprek met de psychotherapeut of psychiater bekeken in hoeverre iemand aan de criteria voor BDD voldoet en in welke mate. Bij een positieve diagnose BDD, wordt vervolgens een plan opgesteld om de symptomen te bestrijden en de stoornis te reguleren. Naast dit gesprek moeten ook nog diverse tests en vragenlijsten worden ingevuld om het beeld compleet te maken. Meer informatie daarover staat op de pagina's waar tests en vragenlijsten worden toegelicht. In het Leids Universitair Medisch Centrum worden dergelijke tests en vragenlijsten o.a. middels de computer afgenomen om daarna door de behandelaar te worden geanalyseerd, zodat het behandelplan daar weer op kan worden afgestemd. Dit gehele traject van gesprek(ken), tests, vragenlijsten en analyse neemt met elkaar een aantal sessies in beslag.

Medicatie

Afhankelijk van bijvoorbeeld de ernst van de stoornis bij een bepaald persoon wordt medicatie voorgeschreven voor de behandeling. Een veelgebruikt medicijn is de serotonineheropname remmer (SRI of SSRI), een soort antidepressivum dat obsessief denken en dwangmatig handelen verminderd. In een placebo-gecontroleerd onderzoek met fluoxetine werd aangetoond dat BDD klachten significant verbeterden op het medicijn vergeleken met placebo.

Het belangrijkste doel van behandeling isniet dat de cliënt zichzelf mooier of aantrekkelijker gaat vinden maar het verlichten van de klachten zoals het leren om het uiterlijk minder walgelijk te vinden en te tolereren.