De eerste stap naar hulp

De meeste mensen met BDD worden beter!

Hoe vind je passende hulp?

Als je BDD hebt, of denkt te hebben, is het belangrijk actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om beter te worden. Het beste is om op zoek te gaan naar een behandelaar die bekend is met BDD en ervaring heeft met de behandelmethoden die hier bij passen. Van je huisarts kun je een doorverwijzing krijgen naarhulpverlening. Omdat een huisarts vaak standaard contacten heeft met behandelcentra, is het zeer aan te raden zelf onderzoek te doen naar behandelcentra en ziekenhuizen waar veel kennis is over BDD, en dit met de huisarts te bespreken. Mocht je geen behandelaar kunnen vinden met expertise van BDD, dan kun je ook kijken naar iemand die gespecialiseerd is incognitieve gedragstherapieen kennis heeft overOCD.

“ Het belangrijkste doel van behandeling is niet dat je jezelf mooier of aantrekkelijker gaat vinden, maar het verlichten van de klachten zoals het leren om het uiterlijk minder walgelijk te vinden en te tolereren.”

Mensen met BDD zoeken vaak naar niet-geestelijke behandelingen zoals plastische chirurgie, dermatologie of kaakchirurgie. Veel mensen bedenken niet dat ze een stoornis in hun lichaamsbeleving kunnen hebben. Ze hebben nooit van BDD gehoord, weten er te weinig van af, of zijn verkeerd geïnformeerd. Schaamte, verlegenheid of gevoelens van schuld moeten vaak worden overwonnen. Daarnaast passensymptomenvan BDD ook binnen andere diagnoses zoals depressie, sociale fobie en dwangstoornissen. Kenmerken van deleeftijdsfase waarin BDD zich voornamelijk ontwikkeld kunnen ook heel misleidend zijn. Denk aan tieners die dealen met veranderingen van hun lichaam en daar heel veel aandacht aan kunnen besteden en expirimenteren met make-up.  

Wanneer BDD-patiënten zich niet bewust zijn van hun werkelijke probleem, gaan ze wel naar de dokter of psychotherapeut, maar zeggen dan dat ze zo moe, nerveus of depressief zijn en meer niet. Het gevolg is dat ze een behandeling krijgen die de plank misslaat en hun probleem niet oplost. De angst om voor de waarheid uit te komen is groot. Het is voor een BDD-patiënt verschrikkelijk moeilijk om aan te geven dat alles eigenlijk draait om zijn afkeer van een eigen lichaamsdeel. Want daarmee geeft hij zichzelf bijna letterlijk bloot en doet het laatste wat hij eigenlijk wil, namelijk de aandacht van een ander vestigen op dat lichaamsdeel. Toch moet de waarheid boven tafel komen, wil behandeling enige kans van slagen hebben. Meer over symptomen en waarom het herkennen van BDD moeilijk is vind je hier. 

Gesprekken

Na aanmelding bij een behandelaar wordt door middel van een open of klinisch gesprek met de psychotherapeut of psychiater bekeken in hoeverre iemand aan de criteria voor BDD voldoet en in welke mate. Bij een positieve diagnose BDD, wordt vervolgens een plan opgesteld om de symptomen te bestrijden en de stoornis te reguleren. Naast dit gesprek moeten ook nog diverse tests en vragenlijsten worden ingevuld om het beeld compleet te maken. Meer informatie daarover staat op de pagina's waar tests en vragenlijsten worden toegelicht. In het Leids Universitair Medisch Centrum worden dergelijke tests en vragenlijsten o.a. middels de computer afgenomen om daarna door de behandelaar te worden geanalyseerd, zodat het behandelplan daar weer op kan worden afgestemd. Dit gehele traject van gesprek(ken), tests, vragenlijsten en analyse neemt met elkaar een aantal sessies in beslag.

Aandachtspunten

Het volgende lijstje is een vertaling uit het boek The broken mirror van Katharine A. Phillips, M.D.
Aandachtspunten bij het zoeken naar behandeling voor BDD 


  • Zoek een gecertiviceerde professional die ervaring heeft met het behandelen van BDD
  • Vertel een professional welke informatie je hebt gelezen en dat je denkt dat je BDD hebt; vertel over de obsessie die je hebt met je uiterlijk, en niet alleen over depressie, angst, of andere problemen en symptomen.
  • Sommige websites bieden nuttige en betrouwbare informatie over BDD, maar andere niet. Als consument kan het moeilijk zijn om hier onderscheid in te maken. Sommige website bevelen behandelingen aan die niet op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd en waarschijnlijk niet (goed) werken.
  • Voorzie jezelf van veel informatie en wees volhardend bij het zoeken naar de juiste behandeling. De meeste mensen met BDD worden beter!