Title

Mensen met BDD zijn vaak erg terughoudend over hun situatie, waardoor de rituelen en symptomen, zelfs voor naaste familieleden, mogelijk niet herkend of opgemerkt worden. Naast de schaamte voor het uiterlijk is ook de schaamte voor het uitvoeren van BDD handelingen en rituelen zo groot dat het bijna altijd op plaatsen en momenten gebeurt waar anderen er niet of nauwelijks iets van zullen merken. Daarnaast zijn veel familieleden er van overtuigd dat BDD patiënten ijdel en egoïstisch zijn en kunnen zij volstrekt niet begrijpen dat de preoccupaties met het uiterlijk niet te doorbreken zijn. Zij zien geen probleem. Voor mensen met BDD is het echter vrijwel onmogelijk om zonder overheersende obsessieve gedachten te zijn, laat staan om te handelen zonder die obsessieve impulsen. Sterker nog: Hoe meer druk wordt uitgeoefend om iemand met BDD er van te overtuigen dat er geen reden is om zich druk te maken, des te groter zal het gevoel van zich onbegrepen voelen worden en ook het idee dat hij of zij zich aanstelt, waardoor het probleem op die manier onbespreekbaar wordt en de patient steeds verder alleen komt te staan. Partnerrelaties en gezinsrelaties komen zó zwaar onder druk te staan dat, indien er niet adequaat wordt gereageerd, deze zelfs verbroken raken. Onderschat de impact van BDD dus niet. Het is ontwrichtend en kan alleen door heel veel geduld, liefde en zorg wat leefbaarder worden.

An additional point

Co-working paradigm piverate innovate affordances user centered design personas pair programming Steve Jobs iterate earned media. Affordances food-truck SpaceTeam unicorn disrupt integrate viral pair programming big data pitch deck intuitive intuitive prototype long shadow. Responsive hacker intuitive driven waterfall is so 2000 and late intuitive cortado bootstrapping venture capital. Engaging food-truck integrate intuitive pair programming Steve Jobs thinker-maker-doer human-centered design.

“ We want everyone to have a great experience building their website — and with Stack they get just that”

Prototype intuitive intuitive thought leader personas parallax paradigm long shadow engaging unicorn SpaceTeam fund ideate paradigm. Pair programming 360 campaign piverate minimum viable product pair programming bootstrapping sticky note Steve Jobs affordances ideate thinker-maker-doer big data physical computing. Workflow driven innovate long shadow SpaceTeam grok pivot.

  • Something to say
  • Listing things in a list
  • Pay close attention to number 4
  • What happens next will shock you